iStock-936369514.jpg

Terapeuttiset yhteisöt Suomessa

Hietalinna-yhteisö

Hietalinna-yhteisö on A-klinikka Oy:n Päihdesairaalan päihdekuntoutusyksikkö.  Hietalinna-yhteisö tarjoaa lääkkeetöntä yhteisöhoitoa. Palveluihin kuuluu huume- ja monipäihderiippuvuuden sekä peliriippuvuuden kuntoutus. Hietalinna tarjoaa myös lääkkeetöntä vieroitusta sekä konsultaatiopalveluita.

Yhteystiedot

Hietalinna-yhteisö
Kuusitie 36, 04480 Järvenpää

Hoitokoordinaattori
p. 050 4300 536

Hietalinna-yhteisö
p. 040 1368 014, hietalinna@a-klinikka.fi


Kankaanpään A-koti

Kankaanpään A-koti tarjoaa yhteisöllistä päihdekuntoutusta miehille, naisille ja perheille. Palveluihin kuuluu alkoholismin hoito, huumehoito sekä muu apu päihderiippuvuuteen. Kankaanpään A-kodissa saa kuntoutusta myös peliriippuvuuteen.

Yhteystiedot

Kankaanpään A-koti
Hirvikankaantie 226, 38700 Kankaanpää

p. 02 572 820, a-koti@vakry.fi


Kuvernöörintien asumisyhteisö

k-tie.jpg

Kuvernöörintien asumisyhteisö on tarkoitettu laitoshoidon päättäneille päihderiippuvuudesta toipuville täysi-ikäisille asiakkaille. Asumisyhteisö on profiloitunut erityisesti huumausaineidenkäyttäjien kuntoutukseen ja valmennukseen.

Kalliolan päihdekuntoutuksessa on mahdollista tavoittaa riippuvuuksista vapaa, päihteetön elämäntapa. Ihminen voi tehdä valintoja ilman, että päihteet ja niiden käyttö ovat elämän keskiössä. Tavoite saavutetaan tarjoamalla mahdollisuus liittyä yhteisöön, jonka jäsenet jakavat saman kokemuksen ja ymmärryksen päihderiippuvuudesta.

Asumisyhteisössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä tukemaan asiakkaan kuntoutumista, päihteettömän elämäntavan ja arjenhallinnan opettelua, itsenäistymistä sekä vastuunottamista itsestä ja muista. Asukas kiinnittyy NA/AA –itseapuryhmiin sekä osallistuu yhteisön yhteisiin viikottaisiin tilaisuuksiin. Asukas noudattaa säännöllistä päivärytmiä sekä pitää kirjaa taloudestaan tavoitteenaan oppia hallittu rahankäyttö. Ruokataloudesta ja omista henkilökohtaisista hygieniatarvikkeista jokainen huolehtii itsenäisesti. Asuminen tarjotaan pääsääntöisesti omassa huoneessa. Henkilökunta on paikalla virka-aikana ja muulloin tavoitettavissa puhelimitse ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Kuvernöörintien asumisyhteisö
Kuvernöörintie 11, 00840 Helsinki

yhteisövalmentaja Mai Peltoniemi,
p. 050 4087 508mai.peltoniemi@kalliola.fi

sairaanhoitaja Aleksi Heinonen,
p. 0400 830689aleksi.heinonen@kalliola.fi


Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisö on VAK ry:n ylläpitämä päihdekuntoutusyksikkö. Kuntoutus perustuu yhteisöhoitoon ja vertaistukeen.

Yhteystiedot

Mikkeli-yhteisö
Norolantie 19, 50350 Norola

p. 050 3639 855, yhteisohoito@mikkeliyhteiso.com


Vie ylös